Witamy One Page

na sprzedaż

logo

Pałac w Biechowie z XVII/XIX w., Pow. Nyski, Woj. Opolskie

Historia

Zespół pałacowy, neorenesansowy, który od 1658 do 1720 pozostawał w rękach rodziny von Hoditz. Na początku XIX wieku przeszedł na własność rodziny Matuschka. W latach 1856-1863, w miejsce spalonego w 1854 pałacu, powstał obecny zespół pałacowy według planów architekta Karla Luedecka z Wrocławia na zlecenie hrabiego Eloi (Eligiusza) Marii Matuschka-Topolczan.
Pałac na planie prostokąta zbudowany został dłuższym bokiem w osi północ – południe. Od wschodu na podwyższeniu znajduje się neogotycki kościół a od zachodu poniżej zabudowania dawnego majątku. Obiekt dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem został nakryty dachem czterospadowym. Elewacje bogate, wieloosiowe z ryzalitami zwieńczonymi dekoracyjnymi szczytami, portyk przed głównym wejściem, wieża wyrastająca z bryły pałacu, bogata dekoracja sztukatorska i rzeźbiarska – kartusze herbowe nad każdym oknem kondygnacji poddasza. Wnętrza zachowały dość dużo pierwotnych elementów stałego wyposażenia: trzy kominki, stolarka drzwiowa wraz z portalami, stolarka okienna, balustrady, etc.
Do 2012 r pałac był siedzibą Technikum Zawodowego.

Budynki

Nieruchomość położona jest na północny – wschód od Nysy, przy drodze asfaltowej z Nysy w kierunku Grodkowa. Nieruchomość zabudowana jest pałacem z roku 1854 wraz z parkiem krajobrazowym. Do rejestru zabytków województwa opolskiego wpisany jest park krajobrazowy pod nr 116/84 na podstawie decyzji WKZ z dnia  30.11.1984 oraz pałac wraz z murem oporowym tarasu ziemnego pod nr 184/2012 na podstawie decyzji WKZ z dnia 29.02.2012r. Na nabywcy nieruchomości ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(Dz.U.Nr 162 z 2003r. poz. 1568, z późn.zm). Nieruchomość posiada w Sądzie Rejonowym w Nysie księgę wieczystą nr OPN1/00056886/5. W związku z wpisem części nieruchomości do rejestru zabytków bonifikata od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków ustalonej w wyniku rokowań wynosi 10%.

Na nieruchomości znajduje się:

 • budynek pałacu – ( dz. Nr 47) – pałac to wydłużona bryła dwukondygnacyjnego  z poddaszem i strychem nieużytkowym w całości podpiwniczonego, murowanego, trójtraktowego budynku o powierzchni zabudowy 1 142,00 m2  i   powierzchni  użytkowej wynoszącej 3 628,57 m2. Wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną- zimna z sieci wiejskiej, ciepła woda z kotła c.o , sanitarną, ( własna oczyszczalnia ścieków Bioekol- Mini 100), deszczową, grzewczą – co lokalne z piecem na paliwo stałe w piwnicy,
 • zespół 8 boksów garażowych–(dz. Nr 47) – powierzchnia zabudowy– 104,00 m2, powierzchnia użytkowa – 95,90 m2. Rok budowy – lata 60-te XX w. Wyposażone są w instalację elektryczną,
 • park zabytkowy zlokalizowany na działce nr 51 o pow. o pow. 10,50 ha oraz teren parkowy w otoczeniu pałacu to działki oznaczone numerami 47 i 104. W parku dominuje drzewostan liściasty naturalnego pochodzenia. W południowo – zachodniej części parku znajdują się dwa stawy przepływowe, zrzut wody poprzez mnichy. Staw północny uległ częściowej likwidacji i obecnie porasta samosiewem olszy, tworząc zwarty drzewostan w wieku 30-60 lat. Staw południowy – duży dość dobrze zachowany, poziom wody 1,0-1,8m.
 • budynek gospodarczy położony w południowej części parku na działce nr 51, parterowy, niepodpiwniczony, murowany z cegły. Pow. zabudowy – 47,0 m2, pow. użytkowa 43,00 m2,
 • boisko szkolne,  położone przy drodze wiodącej do pałacu, usytuowane jest na działce nr 104. Boisko o nawierzchni asfaltu, bez urządzeń sportowych. Powierzchnia użytkowa boiska – 704,0 m2,
 • ogrodzenie – teren działki nr 47 ogrodzony płotem  z siatki stalowej na słupkach stalowych bez podmurówki z dwoma bramami wjazdowymi od strony szosy. Teren działki nr 104 ogrodzony od drogi wjazdowej do pałacu płotem z siatki stalowej w ramach stalowych na podmurówce ( wys. 1m), strona wschodnia płot betonowy, pozostałe strony: płot z siatki (wys. 2m ) bez podmurówki z dwoma furtkami,
 • drogi i place utwardzone – do pałacu od drogi publicznej prowadzi droga asfaltowa, która zatacza łuk przed pałacem i ponownie ma wylot do drogi publicznej Nysa-Grodków. Stan drogi na działce nr 47 zły, nawierzchnia zniszczona.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/90/05 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 marca 2005r. (ogłoszonym w Dz.Urz. Woj. Opol. Nr 33, poz. 859) przedmiotowe działki znajdują się:

 • działka nr 47 – położona częściowo w obszarze oznaczonym symbolem B.UPo- teren usług publicznych dla usług oświaty, częściowo w obszarze oznaczonym symbolem B.ZP1- tereny zieleni parkowej, częściowo w obszarze oznaczonym symbolem B.RU- tereny obsługi rolnictwa i leśnictwa. Budynek pałacu położony na przedmiotowej działce jest obiektem zabytkowym wpisanym do ewidencji zabytków nieruchomych. Ponadto na działce znajdują się stanowiska archeologiczne o pow. poniżej 0,50 ha,
 • działka nr 51 – położona jest częściowo w obszarze oznaczonym symbolem B.ZP1 – teren zieleni parkowej, częściowo w obszarze oznaczonym symbolem B.WS- tereny wód śródlądowych. Teren działki stanowi staw wraz z parkiem zabytkowym, który wpisany jest do rejestru zabytków,
 • działka Nr 104 – położona jest w obszarze oznaczonym symbolem B.US1- tereny usług publicznych dla usług sportu i rekreacji.

Wnętrza

Opis nieruchomości

Działki: oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako numer:  47 o pow. 0,9800 ha, 510 pow. 10,5000 ha ,104 o pow. 0,1300 ha, k.m. 1, o łącznej pow. 11,6100 ha.

 • nr działki – 47 –  powierzchnia –    0,9800 ha
 • nr działki – 51 – powierzchnia –    10,5000 ha
 • nr działki – 104 – powierzchnia –   0,1300 ha.

Podsumowanie

Powierzchnia pałacu: 3600m2 ( dwie kondygnacje, piwnica oraz poddasze )

Powierzchnia parku: 10,5 ha

Bardzo dobry stan: do 2012 r funkcjonowało w pałacu Technikum Zawodowe

Przeznaczenie: dom seniora z zapleczem SPA ( basen ) z budynkiem hotelowym dla rodzin odwiedzających, parkiem oraz dwoma stawami, hotel, szpital i in.

Liczba pokoi mieszkalnych wg projektu adaptacyjnego: 32 jedno – lub dwuosobowe ( dla ok 70 pensjonariuszy ) + restauracja, pomieszczenia rekreacyjne, zaplecze rehabilitacyjne i odnowa biologiczna

Projekt budowlany z pozwoleniem na budowę

Doskonała lokalizacja

60 min od Wrocławia

50 min od Opola

1 godz. 40 min. od Katowic

Odległość od A4: 30 km

Odległość od lotniska Wrocław: 86 km

logo